Jode Jode Supwa Tore Chadhybo Ho chhathi mayi ke Geet | जोड़े जोड़े सुपवा तोरे चढ़इबो ना छठ पूजा गीत

Jode Jode Supwa Tore Chadhybo Ho chhathi mayi ke Geet | जोड़े जोड़े सुपवा तोरे चढ़इबो ना छठ पूजा गीत

जोड़े जोड़े सुपवा,
जोड़े जोड़े सुपवा
तोरे चढ़इबो ना,
छथि मईया तोरे चढ़इबो ना,
मईया खोलना हो केवरिया,
हे दर्शनवा देहो ना||..(२)

 

सुप भरी नारियल,
सुप भरी नारियल,
तोरे चढ़इबो ना,
छठी मईया तोरे चढ़इबो ना,
मईया खोलना है केवरिया,
हे दर्शनवा देहो ना||

 

डालाभरी केलवा,
डाला भरी केलवा,
तोरे चढ़इबो ना,
छठी मईया तोरे चढ़इबो ना,
मईया खोलना है केवरिया,
हे दर्शनवा देहो ना||

 

सुप भरी ठेकुआ,
सुप भरी ठेकुआ,
तोरे चढ़इबो ना,
छठी मईया तोरे चढ़इबो ना,
मईया खोलना है केवरिया,
हे दर्शनवा देहो ना||..(२)

 

जोड़े जोड़े बधिया,
जोड़े जोड़े बधिया
तोरे चढ़इबो ना,
छथि मईया तोरे चढ़इबो ना,
मईया खोलना हो केवरिया,
हे दर्शनवा देहो ना|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *