Gajmoti Chauka Purayile Chhat Puja Song Lyrics | गजमोती चौंका पुराईले छठ पूजा गीत

Gajmoti Chauka Purayile Chhat Puja Song Lyrics | गजमोती चौंका पुराईले छठ पूजा गीत

गजमोती चौंका पुराईले,
कलसा रखईले हो,
छठी मईया चारु ओरिया,
दिवा जरइले,
तोहके बुलाईले हो||

छठी मईया चारु ओरिया दियवा जराईले,
तोहके बोलाईले हो||

ऊखवा के मथानी सटाइले,
चांदनी बंधाइले हो,
छठी मईया ऊखवा के जड़ फैलाईले,
कोशिया भराईले हो||

छठी मईया ऊखवा के जड़ फैलाईले,
कोशिया भराईले हो||

सुखवाला अचारा फैलाईले,
दुखवा सुनाईले हो,
छठी मईया तोहरे पर अशारा लागिले ,
गीतिया हम गईले हो||

छठी मईया तोहरे पर अशारा लागिले,
गीतिया हम गाईले हो||

चरण में सिरवा झुकाईले,
मनवा रमाईले हो,
छठी मईया देहिया के सेवा में लगाईले,
जियरा जुड़इले हो||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *